Projekt "ambasadorky"

  • garantem akce je komerční  klient
  • cílová skupina matky s dětmi 0-6 let, sekundární ženy 20-45 let
  • garance minimálně 30minutové  besedy  na zvolené  téma
  • pravidelná jednoměsíční aktivita
  • maminky se formou diskuse seznámi s nejnovějšími trendy
  • obdrží letáčky,  vzorečky a dárky
  • lektorky jsou maminky z mateřských center, proškolené klientem
  • evidence, fotodokumentace, zpětná vazba  je součástí spolupráce

 

Projekt Ambasadorky realizujeme od roku 2009 v  90 centrech v rámci celé republiky.  Mezi naše klienty patří společnosti z různých oblastí zaměření, např. farmacie ( Glaxo, Pfizer), výživa (Hero, Hamé), kosmetika ( Johnson, Dove, Nivea) nebo finanční sektor (mBank, Liška) či Billa, ČEZ apod.

Typickou návštěvnicí je žena, ve věku 25-40 let, s jedním či dvěmi dětmi (0-6 let). V rámci projektu garantujeme  realizaci besedy na zvolené téma, zpracujeme fotodokumentaci z každé besedy, zajistíme distribuci vašich letáků a drobných reklamních předmětů, nabízíme možnost zpracování dotazníků do podoby závěrečné zprávy a také získáte zpětnou vazbu z realizace besed.

Garantujeme exklusivitu. V jednom období realizujeme 1 téma. Harmonogram besed: leden - červen, září - prosinec.

 

 Více Informací.